Geguritan, Kedaulatan Rakyat, Lintang WM

ELEGI SAWIJINING WEKTU

ELEGI SAWIJINING WEKTU - Geguritan Lintang WM

ELEGI SAWIJINING WEKTU ilustrasi Istimewa

0
(0)

Geguritan Lintang WM (Kedaulatan Rakyat, 10 Juni 2022)

ELEGI SAWIJINING WEKTU

.

apa sliramu isih kuwawa ngenam gunem

nalika wengi amem kalindhih hawa adhem?

.

ing njaba keprungu kumrisike walang kayu

kadhangkala diselani ocehe kedasih ing pang randhu

ngguratake elegi sing sasuwene iki ora mbokngerteni

kegawa ati mengangah sauruting wanci

nganti sapa wae mboklolohi ukara

gawe morak-mariking crita

.

mesthine sliramu ngerti, sumitra

geguritan sing dakdhedher ing plataran

kuwawa mbabar makna ketang prasaja

lajere paseduluran ora gampang pethal dieluk kahanan

adoh saka rasa cecengilan lan cecongkrahan

.

apa sliramu isih kuwawa ngenam gunem

nalika wengi amem kalindhih hawa adhem?

.

saka kene, saka papan sing uga ora mbokngerteni

daktampa cuwilan crita kober ngosikake ati

sliramu ngerti-ngerti lunga tanpa pamit

sangu kapitayan mencit sundhul langit

angel ditegesi

.

2021

.

.

.

WENGI IKI SAPA SING DUWE

.

wengi iki sapa sing duwe

nalika rembulan aras-arasen ngumbar sunare

bocah-bocah mung bisa pandeng-pandengan

kawit mau ngenteni lajere wangsulan

geneya wengi mothah diajak kekancan

.

kamangka ing plataran

wis ginambar cetha ing angen-angen

dolanan gobagsodor utawa jelungan

egrang utawa playon oyak-oyakan

tanpa wedi sayah lan kadhemen

uga tetembangan lagu-lagu kamardikan

sadurunge wengi ninggal impen murahan

.

wengi iki sapa sing duwe

nalika peteng nyandhet jangkahe sapa wae

bocah-bocah angluh ing ngarep lawang

nyupatani kahanan sing ora bisa dienyang,

“Yen wengi kebacut-bacut kaya ngene

ana ngendi nyeleh rasa sing samesthine?”

.

wengi iki sapa sing duwe

aku lan kowe kangelan mangsuli

awit kahanane pancen angel diwerdeni

.

2021

.

ELEGI SAWIJINING WEKTU

Loading

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: