Gampang Prawoto, Geguritan, Radar Bojonegoro

NYATA ANNANE

NYATA ANNANE ilustrasi Radar Bojonegoro

Dening Gampang Prawoto (Radar Bojonegoro, 14 November 2021)

1.

Banjir iku wis borok mati rasane

Ombere bengawan nerak bale somah

Jembare sawah tegal alelerak banyu

Ombak ngosak asik sakabehing tanduran

Ngungsi iku siji sijining dalan pilihan

Emane panen pari ming kari aran

Gerdhu gerdhu bencana siap siaga

Obat obatan, pangan uga sandhangan

Rendheng ora ndhodhok ketiga ora cewok

Onya sakabehing mangsa ning ora dirasa.

.

.

.

2.

Biyen nate kondhang kaloka

Oyot bako ngelung nggodhong kamakmuran

Jati nyengkerem watu watu curing

Oncor giring yogene melu dadi blandhong

Nandur lan negor wis tanpa petung

Ewasemana banjir bandhang nrajang padesan

Gumulung saka gunung tanbinendhung

Owah gingsiring alam ngowahi pranatan

Rajegwesi durung bisa mungkasi

Obah jagad nut ing witing niat.

.

.

.

3.

Banjir bengawan lan bandhang

Oncate mangsa ninggalake kala

Jinejer wenteh wiwit purwaduksina

Ompole widadari ninggalake pesing

Nresep rumesep dadi sarining bumi

Eram pangeram letheg dadi rebutan

Gana gini, gawan apa oleh bebarengan

Otot pethenthengan ngelah panduman

Repet esuk ngoncati dhedhet wengi

Olehe sapikul kari sagendhongan.

.

.

.

4.

Budi daya iku srana

Obah kang jalari mamah

Janji janji ”nyata anane”

Ora ming kumecap sapucuking lathi

Nglenyer iku kahannane dalan saiki

Eling elinga nalika jaman duksina

Grogalan lan linet nate diliwati

Oncating paving, beton cor nyandhing

Rineksa rinengga ratu jejer satriya

Oh tumiba “pambangunan rata kamakmuran

rinasa”.

.

.

.

Gampang Prawoto. Pegiat Pamursadi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB). Peraih Anugerah Sutasoma 2021 kategori karya sastra berbahasa daerah terbaik.

.

.

Baca juga  Saat Ibu Tidak Bisa Lagi Bicara

Leave a Reply

error: Content is protected !!